Mærkesager


Som udgangspunkt er alt vigtigt. Men man skal jo starte et sted. Herunder er et kort oprids af nogle, fra min side, prioriterede punkter.

Lokalomåder &

Vores Silkeborg

Lokalområderne i Silkeborg


Jeg er først og fremmest gået ind i lokalpolitik og det frivillige arbejde for at fremme vores lokalområder i Silkeborg.

På alle områder.

Jeg er overbevist om at vi skal hjælpe og styrke i lokalområderne endnu mere end der bliver gjort nu, hvis vi skal bevare og samtidig gøde Silkeborgs DNA.

Og så skal der lyttes mere. Lyttes til input fra dem som bor i lokalområderne og som benytter de forskellige ting, stier, veje og institutioner dagligt.

Omvendt skal vi i lokalområderne være gode til at gå i dialog og ikke bare skyde ned. OG vi skal tænke på tværs af lokalområder så vi i fællesskab skaber synergier. 

Det kan lyde højtravende, men det handler i bund og grund om at tale sammen og turde vise hvilke ideer og tanker man har. Og så lytte - selvsagt.

Silkeborg bryster sig af at have Danmarks bedste nærdemokrati. Det er korrekt at vi har dialoger, borgermøder, mulighed for hørringssvar og meget andet. Sikkert også bedre end mange andre steder.

Men min erfaring, som lokal ildsjæl og som lokalråds formand, er at et eller andet sted ryger kæden af og dialogen forstummer. Tit og ofte føler borgerne sig ikke informeret løbende, at beslutningerne tages hen over hovedet på dem og at der kommer løsninger, som skal ændres på længere sigt.

Vi stemmer folk ind i byrådet for at de skal varetage driften, vedligeholdelsen og udviklingen af Silkeborg, ja. Men balancen tipper af og til.

Silkeborg er fællesnævneren og lokalområdernes styrke er Silkeborgs fundament.

Læs mere om nærdemokrati og borgerindragelse her (åbner nyt vindue).

Læs mere om VORES SILKEBORG HER (åbner nyt vindue).Frivillighed, Idræt og kultur

Engagement & fællesskab

Sundhed både fysisk og mentalt


Hvis tre mennesker mødes, dannes en forening. Sådan siger vi, lidt for sjov, i Danmark.

Danmark er et af de lande, som har den absolut stærkeste foreningstradition. Et hurtigt kik tilbage i historien viser et stort antal af andelsforeninger, fagforeninger, idrætsforeninger osv. osv.

De har været med til at opbygge det samfund med demokrati, sammenhængskraft og fællesskab, som vi kender og identificerer os med i dag.

I vores Danmarkskanon er frivillighed og foreningsliv et af hovedpunkterne. Ja selv i vores grundlov har foreningslivet et ankerpunkt.

Og foreninger og frivilligheden hænger unægtelig sammen.


Vi skal som kommune styrke og støtte frivillige initiativer. Vi skal blandt andet afhjælpe de udfordringer frivillige og foreninger kan have. Vi skal opbygge et go-to sted, hvor frivillige kan henvende sig og sikre sig at de får den fornødne hjælp til at skabe det de vil lokalt.

Der skal findes en frivillig kordinator, som gør det nemmere for dem, som frivilligt gerne vil løfte noget til gavn for store og små, unge og gamle.

Det skal kort sagt være nemmere at være frivillig og skabe lokale tiltag i Silkeborg kommune.


Og så er der den med kulturen.


Kulturen (dyrkning af jorden betyder det faktisk) er vigtig. Den er et grundstof i vores udvikling, forståelse og dialog. Det kan måske være en udfordring at se hvorfor vi skal investere i kultur istedet for en motorvej eller omfartsvej. Omvendt kan et tankeeksperiment "drille" det argument lidt; Forestil dig at du ikke har prøvet at være på biblioteket, at du ikke har hørt jazz, at du ikke har prøvet at tegne og male, eller har set hvad andre har tegnet, malet, skrevet, komponeret og skabt.

Jeg vil faktisk gå så langt som til at sige, at kultur og oplevelser kan skabe velfærd. Selvfølgelig ikke altid en til en, som at man kan kikke på et Jorn billede og dermed være fri for ens invaliderende migræne osv. 

Men kultur skaber identitet, dannelse og velfærd - no doubt.


Vi skaber flere og flere hybrider mellem kulturen og idrætten. Dét er enormt spændende!

Forestil dig den lokale boldklub, der varmer op til live musik. Rytmisk musik fra nogle der normalt øver i lokalet ved siden af salen. Eller yoga holdet der dyrker deres ting mens dem inde fra øveren synger eller spiller til.

Måske det ovenikøbet kan ende ud i at flere børn får interesse for det musikalske.

Der er et kæmpe potentiale i at skabe miljøer hvor vi samles på tværs.


Tilbage til den med frivilligheden; Jeg tror vi skaber og former vores omverden ved det, vi selv viser og gør. Så selvfølgelig gør det mig glad, når hende den ældste datter vælger at fokusere på frivillighed i hendes skoleprojekt om FNs verdensmål. Man er stolt. Selvfølgelig er man det.

Se hendes video på dette link:


https://www.lommefilm.dk/kampagner/aktuelle/outside-my-window/#video-385460711


Velfærd

For store & små, unge & ældre

..og alle os andre ind i mellem


Velfærd kan i manges øre klinge hult og gennemtærsket som begreb og ord. For mig at se er velfærd, og det at vi kan gribe os selv og hinanden når livet spænder ben, helt grundlæggende for alt andet. Der er folk der er slidte, syge, kede af det og økonomisk trængte, som vi er forpligtede til at hjælpe.

Nogle gange er det, helt ærligt, lidt svært at have i "top of mind", hvis de ikke står lige ved siden af os, men vi skylder hinanden at være der.

Og så er velfærd vel også at styrke sociale områder, selvom lokummet ikke brænder. Vi kan altid gøre tingene bedre for de lokale skoler, de lokale SFO´er, de lokale klubber, det lokale plejecenter, de lokale unge osv.


Sådan helt personligt:

Min kære mor har, stort set, i alle årene som aktiv på arbejdsmarkedet passet på først børn, så ældre og helt aktuelt børn med svære fysiske udfordringer. 

Jeg kan mærke på hende at hun er slidt (sagt i bedste mening, mor). Hun døjer med skuldre og ryg. Og hun døjer med en splittelse indeni, over at tingene ikke fungerer, som de skal. Det er hårdt hver dag, at føle ens hårde arbejde ikke slår til. Især når man arbejder med at passe andre mennesker. Så bliver man ked af det og frustreret.

Der skal gøres noget. 


Hvor tit skal der gøres rent ved vores ældre? Hver tredje uge? Nej vel..


Skal vi "bare drifte" eller skal vi forpligte os til at skabe liv, der hvor livet er skrøbeligt?

Lokale ildsjæle

Erhverv og iværksætteri

Netværk, muligheder og hjælp

Erhverv Silkeborg er en forening, der gør det godt - rigtig godt.

Vi kan noget i Silkeborg og mange ydre forhold har sat skub i erhvervslivet i Silkeborg.

Dialogen på tværs synes at fungere og der er ligeledes politisk engagement.

Men vi skal (mere end nu) dyrke græsrødderne, vi skal vande de ideer og kompetente iværksættere, der står med ideen eller produktet.


Eksempelvis skal der gives mulighed for iværksættere at fremvise produkter. Der skal skabes et showroom i midtbyen, så iværksættere kan få sparring og input på deres produkt.

Et butikslokale på gågaden hvor hr og fru Silkeborg ikke selv skal opsøge at finde og se produkterne, men får dem serveret "in your face og convenient".

Kommunen skal vise sig som værende innovativ og skabe et permanent spot på gågaden. Et sted der opfordrer til sparring, fremvisning, dialog, samarbejder, hjælp, nysgerrighed, mere iværksætteri, flere ideer og måske ovenikøbet investering.

Kontakt

Luis da Silva Martins

Gunilslund 108

8600 Silkeborg

Tlf.: 20602290

Mail: luis@gunilslund.dk

Sociale medier

Email 

Copyright © All Rights Reserved